Tovrstni dogodki še niso na voljo.

Dogodkov izbrane zvrsti zaenkrat še ni na voljo. Portal dogodkov nevladnih organizacij Primorsko Notranjske regije je namenjen objavi dogodkov in promociji dejavnosti društev, zasebnih zavodov in ustanov, ki delujejo ali imajo sedež na področju občin Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna.

Če delujete v kateri izmed zgoraj navedenih organizacij in želite objaviti dogodek, reportažo ali novico, vas vabimo, da zaprosite za dostop do vmesnika za dodajanje vsebin prek elektronske pošte samo@boreo.si ali pokličete na tel. številko 040 413 315.

Vabljeni k sodelovanju!

Komentar

  •  
  •  
 
 

BOREO
Vilharjeva ulica 14a
SI-6230 Postojna
t: 051 840 004
e: info@boreo.si

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.