[Storitev]
Tečaj (uporabne) začetne angleščine

Tečaj je namenjen odraslim, ki želijo usvojiti prvine angleškega jezika na način, da preko zanimivih tematik pridobijo znanje osnovne angleščine. Tečaj poteka v obliki več srečanj, pri čemer posamezno srečanje traja 60 minut. Srečanja so zasnovana tako, da s skupino postopno usvajamo črke, številke in osnovne fraze v angleščini, nadaljujemo pa z uporabnimi frazami in pravili, ki jih uporabljamo pri sporočanju v angleščini.
Ponudnik: Zavod Samostojen si

[Storitev]
Tečaj uporabe računalnika za odrasle

Na tečaju uporabe računalnika za odrasle se s skupino udeležencev naučimo osnov uporabe računalnika, pri čemer zajamemo tako osnovne funkcije (vklop, izklop, osebne nastavitve, uporaba računalniške miške, tipkovnice in kamere) kot osnov brskanja po spletu, socialnih omrežij in varnosti na spletu. Pri tem se vsebina prilagodi predznanju in tempu napredovanja posameznika in skupine. Tečaj se lahko izvede kot intenzivna delavnica (5 šolskih ur) ali tedenska delavnica v obsegu 10 ur.
Ponudnik: Zavod Samostojen si

[Storitev]
Tečaj uporabne slovenščine za odrasle

Tečaj uporabne slovenščine za odrasle je namenjen vsem posameznikom, ki so se preselili v Slovenijo iz drugih držav, pri čemer je vsebina zasnovana tako, da je prilagojena uporabi besedišča na delovnem mestu, v javnih institucijah in vsakdanjem življenju (na pošti, v trgovini, na banki, v restavraciji, itn.). Tečaj zajema od 10 do 20 srečanj, pri čemer se pred začetkom izvajanja z naročnikom dogovorimo o točnih vsebinah in možnostih izvedbe.
Ponudnik: Zavod Samostojen si

[Storitev]
Pro et contra - delavnica soočanja mnenj

Delavnica je namenjena osnovnošolcem tretje triade in srednješolcem. Na delavnici se z udeleženci učimo spoštljivega soočanja mnenj o tematikah, ki so blizu mladim, npr. branje knjig in gledanje filmov, uživanje alkoholnih pijač na zabavah, vejpanje in elektronske cigarete.. Ključni cilj delavnice je spoznati in praktično uporabiti prvine spoštljive retorike v povezavi z aktualnimi temami, ki se tičejo mladih.
Ponudnik: Zavod Samostojen si

[Storitev]
Kdo si ti? - delavnica o stereotipih

Delavnica o stereotipih je primerna za osnovnošolce tretje triade in srednješolce. Ključni cilj delavnice je nasloviti stereotipe in predsodke o beguncih in migrantih, povečati ozaveščenost o tej ciljni skupini ter širše o tvorjenju stereotipov in predsodkov. Delavnica je zasnovana tako, da traja med 60 in 90 minut.
Ponudnik: Zavod Samostojen si

[Storitev]
Substance med nami - delavnica o drogah in alkoholu med mladimi

Delavnica je namenjena osnovnošolcem druge in tretje triade. Ključni cilj delavnice je spoznati različne vrste drog, ki so trenutno aktualne med mladimi ter ozaveščanje o napačnih predstavah o rabi drog in alkohola med mladimi. Na delavnici z mladimi s pomočjo metode "čebula presenečenja" skupaj odkrivamo dejstva in zmote o drogah in alkoholu.
Ponudnik: Zavod Samostojen si

Komentar

  •  
  •  
  • JAnez
    dsadsad
  • Andrej
    To je super ideja!
 
 
 

BOREO
Vilharjeva ulica 14a
SI-6230 Postojna
t: 051 840 004
e: info@boreo.si

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.